Förbättra din likviditet

Att driva ett företag innebär planering, ansvar och ekonomi. Delar som kanske inte är de roligaste, men viktiga för att lyckas. Att vara egenföretagare är underbart – du kan själv styra över ditt arbete och ditt resultat. Att ha en bra likviditet är en trygghet och här kommer några tips på hur du förbättrar din likviditet.

Se över inköpen: Det gäller att vara kostnadsmedveten och att verkligen ha koll på sina inköp. Lägg mycket tid och energi i att förhandla fram bra avtal med de viktigaste leverantörerna. Det lönar sig alltid att förhandla för att påverka kostnaderna för inköp och skapa en bra deal och ett bra samarbete.

Se över företagets kostnader: Var en riktig ”spara” när det kommer till ditt företags utgifter. Tänk på att en kostnad för ditt företag på 100 kronor, ofta innebär att du måste sälja för 200 kronor för att resultatet ska bli plus minus noll. I de allra flesta fall är det lättare att öka företagets vinst genom att minska företagets kostnader. Men se till att spara in på rätt utgifter – se över vad som är viktigt för att just du ska lyckas.

Se över betalningsvillkoren: Om en vara måste beställas åt kunden se till att skriva ett kontrakt med kunden. Ett kontrakt där denne förbinder sig att betala för varan då den är specialbeställd efter kunden. Utöver kontraktet, begär också en handpenning på varan, rimligtvis 10 procent av varans värde.

Skatteverket: Skattmasen väntar aldrig på sina pengar. Om ditt företag har likviditetsbekymmer, försök ha en dialog med skatteverket. Om det finns möjlighet, se till att upprätta en betalningsplan på skatter som kommer att förfalla till betalning.

Skattmasen väntar aldrig på sina pengar. Om ditt företag har likviditetsbekymmer, försök ha en dialog med skatteverket.

Ditt löneuttag: Att planera sitt löneuttag är ett effektivt sätt att balansera företagets likviditet. Om du under en längre period tar ut en relativt låg lön bör du tänka på hur detta påverkar din privata ekonomi avseende bland annat din SGI, det vill säga din sjukdomsgrundande inkomst, ifall du blir sjukskriven. Eller ska vara hemma för vård av barn eller kanske vara föräldraledig. Hur mycket lön du plockar ut påverkar också din framtida pension. Om du också väljer att plocka ut din lön den första i varje månad, får du en månads respit med inbetalningen av sociala avgifter och källskatter.

Utdelning: Se över dina möjligheter att ta utdelning ur företaget. I din privata deklaration finns en beräkning över ditt aktuella utdelningsutrymme. I vissa fall kan utdelningen vara helt skattefri. Utdelning kan tas ur företagets fria vinstmedel efter fastställt bokslut.

Tantiem: Tantiem är en resultatbaserad del av lönen som kan tas ut om resultatutrymme finns. Tantiem fungerar som en vanlig lön för dig och företaget ska betala arbetsgivaravgifter. Tantiem kostnadsförs som vanligt i bokföringen. Pengarna måste tas ut i samband med bokslutet, annars måste det göras om. Det bästa är att rådfråga sin revisor.

Checkkredit: En checkkredit kan vara ett bra sätt att försäkra sig om att det finns pengar i företaget. Förhandla med banken om checkkrediten och bankens säkerhet för denna. Försök undvika privat borgen på checkkrediten.

Leasa: Inför kommande investeringar kan det vara bra att se över olika typer av finansieringsformer. Leasing är en form av hyra där ditt företag har möjlighet (men inte skyldighet) att köpa det hyrda objektet efter perioden för hyran tagit slut. Leasing kan vara ett mycket bra alternativ till finansiering. Ska företaget skaffa en ny firmabil är leasing ett bra alternativ eftersom företaget har rätt att lyfta halva momsen på leasingavgiften.

 

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bridal Magazine Group SE
Björbäcksvägen 9, 451 55 Uddevalla Tel: 0522-68 11 90 Fax: 0522-68 11 99 info@bridalmagazinegroup.com

Bridal Magazine Group SE 2013 (c) All rights reserved. Org.nr: SE 5171000119

Norden enda branchmagasin för bröllopsbranchen,

Följ oss på